Frø - énårige og toårige blomstrende urter

Nedenfor kan du finde frø, der vil udvikle sig til planter med en levetid både på én sæson og mere end én sæson, typisk op til 2 år.

 

De énårige planter spirer typisk om foråret og udvikler derefter rod og sætter blade. I løbet af sommeren blomstrer planten og danner efterfølgende frø ved en succesfuld bestøvning. Herefter dør planten og visner hen. For nogle af de énårige sker denne proces i efteråret, overvintrer og blomstrer i foråret.

De toårige planter lever typisk mere end én sæson. Nogle af disse planter udvikler rod og sætter blade i første sæson, overvintrer og fortsætter dens vækst i anden sæson, hvor der dannes blomster og efterfølgende sættes frø ved en succesfuld bestøvning. Herefter dør planten og visner bort.

 

En del af dem er enten naturligt forekommende i Danmark eller hjemmehørende i Danmark, hvilket er at foretrække for vores insekter. Du kan læse mere under hver plantebeskrivelse.


En del af frøene er enten naturligt forekommende i Danmark eller hjemmehørende i Danmark, hvilket er at foretrække for vores insekter. Du kan læse mere under hver plantebeskrivelse.