Énårige og toårige urter

Nedenfor kan du finde frø, der vil udvikle sig til planter med en levetid både på én sæson og mere end én sæson, typisk op til 2 år.

 

De énårige planter spirer typisk om foråret og udvikler derefter rod og sætter blade. I løbet af sommeren blomstrer planten og danner efterfølgende frø ved en succesfuld bestøvning. Herefter dør planten og visner hen. For nogle af de énårige sker denne proces i efteråret, overvintrer og blomstrer i foråret.

De toårige planter lever typisk mere end én sæson. Nogle af disse planter udvikler rod og sætter blade i første sæson, overvintrer og fortsætter dens vækst i anden sæson, hvor der dannes blomster og efterfølgende sættes frø ved en succesfuld bestøvning. Herefter dør planten og visner bort.

 

En del af dem er enten naturligt forekommende i Danmark eller hjemmehørende i Danmark, hvilket er at foretrække for vores insekter. Du kan læse mere under hver plantebeskrivelse.

preload spinner

En del af frøene er enten naturligt forekommende i Danmark eller hjemmehørende i Danmark, hvilket er at foretrække for vores insekter. Du kan læse mere under hver plantebeskrivelse.